Comunicat presa  

Comunicat de Presa - Demarare proiect TIC

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Proiectul „DIGITALIZAREA COMUNEI BOȘOROD, JUDEȚUL HUNEDOARA, PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC”, având nr. C10-I1.2-1144, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), având contract de finanțare nr. 3886/12.01.2023, este demarat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Boșorod și are o valoare totală eligibilă de 1.133.466,93 lei, TVA inclus, din care 952.493,22 lei reprezintă valoarea eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Beneficiar: Comuna Boșorod

Dată start proiect: 14.02.2023
Dată încheiere proiect: 14.02.2025

Obiectivul proiectului:
Obiectivul general constă în îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. Investiția permite achiziționarea de sisteme TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea managementului local.

Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.
PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), finanțat prin instrumentul financiar #UrmătoareaGenerațieUE. Prin PNRR, obiectivul general național este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.


SAT BOȘOROD, COMUNA BOȘOROD, STRADA PRINCIPALA, NR.73, COD POȘTAL 337095, JUDET HUNEDOARA
Telefon fix: 0254 733 050; e-mail: primariabosorod@hotmail.com;