Statistica  

 Planuri / Proiecte de dezvoltare

Comuna dispune de dotarile necesare unui trai decent: apa potabila, electricitate, spatii destinate invatamantului, sanatatii si activitatilor culturale

Reţeaua de alimentare cu apă a comunei Bosorod se intinde pe o distanţă de 23,6 km şi alimentează satele Bosorod şi Chitid prin 50 de cişmele stradale. Consumatori existenţi - 110, consumatori potenţiali si 390.

In vederea canalizării satelor Bosorod şi Chitid s-a efectuat studiul de fezabilitate  care prevede si construirea a doua staţii de tratare a apei.
Toate satele comunei Bosorod sunt alimentate cu energie electrica, cu excepţia satului Ursici pentru care s-a elaborat studiul de fezabilitate si proiectul tehnic. Starea stalpilor este buna in procent de 97%.

In comuna nu există reţea de alimentare cu gaze naturale. Distanţa pană la magistrala de alimentare cu gaze naturale este de 10 km.

Reteaua de telefonie fixa (236) a fost extinsa, in acest fel creindu-se si posibilitatea conexiunii la internet.

In intervalul 2004 - 2010 proiectele primariei au fost directionate spre investitii in infrastructura: cai de comunicatii, instituati publice, utilitati si pentru ridicarea standardului de viata dar si spre protectia mediului si incurajarea activitatilor traditionale

                                 PROIECTE DERULATE:

Denumire proiect: Alimentarea cu apă a satelor Bosorod şi Chitid
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2004 / SAPARD

Denumire proiect: Proiectare şi montare centrală incălzire pe lemne şi instalaţie interioara termică cu calorifere - Şcoala Generală Bosorod (construire anexă pentru centrală) şi Şcoala Primară Chitid
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2007 / Bugetul local

Denumire proiect: Intocmire proiect tehnic asfaltare strazi si Studiu de fezabilitate asfaltare drumuri comunale, comuna Bosorod, judetul Hunedoara
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2007 / Bugetul local

Denumire proiect: Lucrari de renovare a sediului Primariei Comunei Bosorod, Internatului Scolar Bosorod, Caminului Cultural Ursici, comuna Bosorod, judetul Hunedoara
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2007 / Bugetul local

Denumire proiect: Lucrari de renovare a  Caminului Cultural Tirsa si a Scolilor primare Tirsa, Luncani, Alun, comuna Bosorod, judetul Hunedoara
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2007 / Bugetul local

Denumire proiect: Lucrari de reparatii capitale a scolilor Bosorod, Prihodiste, Alun, Ursici,  comuna Bosorod, judetul Hunedoara
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2007 / Bugetul local

Denumire proiect: Lucrari de asfaltare strazi in satele Bosorod si Chitid, comuna Bosorod, judetul Hunedoara (Ulita Sinoi Petru, Scoală Chitid, Tiganeasca, Marcu Patrut)
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2008 / Bugetul local

Denumire proiect: Lucrari de extindere si renovare a Caminului Cultural Bosorod, comuna Bosorod, judeţul Hunedoara
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2008 / Bugetul local

Denumire proiect: Lucrari de reparare a  drumului comunal DC 57 E Bosorod - Merisorii - Tirsa, comuna Bosorod, judetul Hunedoara
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2008 / Bugetul local

Denumire proiect: Lucrari de reparatii capitale Scoala Generala Bosorod, comuna Bosorod, judetul Hunedoara
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2008 / Bugetul local

Denumire proiect: Lucrari de asfaltare strada In Balta -  sat Bosorod, comuna Bosorod, judetul Hunedoara
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2008 / Bugetul local

Denumire proiect: Lucrari de reparare si deschidere a  drumului comunal DC 57 C: DJ 668A - Pestera Cioclovina, comuna Bosorod, judetul Hunedoara
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2008 / Bugetul local

Denumire proiect: Lucrari de construire teren de sport in satul Chitid, comuna Bosorod, judetul Hunedoara
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2008 / Bugetul local

Denumire proiect: Lucrari de asfaltare drum comunal DC 57A Bosorod - Bobaia si intocmire proiect tehnic pentru asfaltare, comuna Bosorod, judeţul Hunedoara
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2008 / Bugetul local

Denumire proiect: Extindere Camin Cultural Chitid si modernizare parte existent
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2009 / Bugetul local

Denumire proiect: Realizare podet din fier peste Paraul Valea Luncanilor in satul Chitid
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2009 / Bugetul local

Denumire proiect: Modernizare Stadion de fotbal - Dupa Lacuri si in satul Bosorod
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2009 / Bugetul local

Denumire proiect: Renovarea magaziei fostului C.A.P. in satul Bosorod
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2009 / Bugetul local

Denumire proiect: Montare instalatie de incalzire centrala la Dispensarul Uman din satul Bosorod
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2009 / Bugetul local

Denumire proiect: Reparatii drumuri comunale cu zgura granulată (DC 57 E Bosorod - Merisori - Sat Tirsa; DC 57 B Bosorod - Sat Ursici; DC 57 D Luncani -Piatra Rosie)
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2009 / Bugetul local

Denumire proiect: Regularizarea albiei raului Luncani
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2006-2010 / Fonduri guvernamentale

Denumire proiect: Achizitionare buldoexcavator nou pe pneuri
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2010 / Bugetul local

Denumire proiect: Construire adapost (saivan) pentru animale si reparare adapatori in pasunea satului Chitid
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2010 / Bugetul local

Denumire proiect: Curatare pasuni de vegetatie forestiera: Dumbrava, Valea Seaca, Valea Gridului
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2010 / Bugetul local

Denumire proiect: Pietruire drumuri cu zgură concasata si sortata (Drum DC 57 E Bosorod - Merisori - Tirsa; Drum de pamant: DJ 668A - Dealul Grosului, Leorzeaua; Drum de pamant acces Poiana Omului; Drumuri de pamant satul Chitid: Valea Seaca; Batalar - Reze - Dric; Biserica Ortodoxa Chitid - Valea Gridului; Drumul comunal DC 57B  Bosorod - Ursici; Drumul comunal
DC 57D Luncani - Piatra Rosie; Drum comunal DC 57C Luncani - Cioclovina - Camin Cultural; Drum comunal DC 57 A Bosorod - Bobaia)
Stadiul de executie / Anul / Sursa de finantare: finalizat / 2010 / Bugetul local

                                   PROIECTE VIITOARE

Denumire proiect: Canalizarea menajera si pluvială in satele Chitid si Bosorod
Stadiul de executie:  Proiect tehnic