Comunicat presa  

Comunicat de Presa - Demarare proiect Reabilitare Gradinita

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Proiectul „REABILITAREA MODERATĂ A GRĂDINIȚEI DIN LOCALITATEA BOȘOROD, ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII“, având nr. C10-I3-1486, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, având contract de finanțare nr. 8789/23.01.2023, este demarat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Boșorod și are o valoare totală eligibilă de 523.237,72 lei, TVA inclus, din care 439.695,56 lei reprezintă valoarea eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Beneficiar: Comuna Boșorod

Dată start proiect: 14.02.2023- data semnare beneficiar
Dată încheiere proiect: 14.02.2025

Obiectivul proiectului:
Obiectivul general este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Obiectivul proiectului constă în renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile, iar renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară la finalizarea investiției.

Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.
PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), finanțat prin instrumentul financiar #UrmătoareaGenerațieUE. Prin PNRR, obiectivul general național este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.


SAT BOȘOROD, COMUNA BOȘOROD, STRADA PRINCIPALA, NR.73, COD POȘTAL 337095, JUDET HUNEDOARA
Telefon fix: 0254 733 050; e-mail: primariabosorod@hotmail.com;